Autobusy

Reklama autobusy

Dopravní společnost ČAD Blansko a.s. provozuje 90 vozidel hromadné dopravy. Každý měsíc společnost přepraví na 771.000 cestujících, další tisíce osob její autobusy potkávají jako účastníci silničního provozu. Těmto lidem můžete i Vy prezentovat nabídku své firmy prostřednictvím reklamních ploch na autobusech nebo uvnitř pomocí LCD MONITORŮ.

Pohyblivá reklama je 14x efektivnější než statické reklamní nosiče! Exteriérové reklamy zasahují sdělením cestující, chodce a motoristy pohybující se v městském provozu.